În anul 2016, proprietarii de maşini vor trebui să plătească mai mulţi bani pentru timbrul de mediu. Conform legislaţiei în vigoare, valoarea în lei a acestei taxe se calculează în funcţie de cursul de schimb valutar al monedei euro la o anumită dată din an. Deoarece cursul de schimb ce va fi folosit în 2016 la determinarea timbrului de mediu este mai mare faţă de cel utilizat în 2015, cuantumul acestuia va creşte.

Calcularea valorii în lei a timbrului de mediu este făcută în funcţie de cursul de schimb leu-euro stabilit de Banca Centrală Europeană în anul precedent, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Concret, actul normativ care a introdus această taxă de peste doi ani dispune că „valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”. Asta înseamnă că în 2016 va fi folosit cursul leu-euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2015.

În anul curent, prima zi lucrătoare din luna în cauză a fost 1 octombrie, iar la acea dată cursul de schimb valutar leu-euro a fost de 4,4159 lei. Acesta a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE din 2 octombrie şi este mai mare decât cel înregistrat pe 1 octombrie 2014, care a fost de 4,4093 lei. Mai precis, creşterea este de 0,15%.

Aşadar, pentru calcularea timbrului de mediu în anul 2016 va fi folosit un curs de schimb valutar mai mare decât cel utilizat pentru anul 2015, astfel că proprietarii de maşini vor plăti mai mult pentru această taxă.

Cuantumul timbrului de mediu este calculat de către organul fiscal competent, aşa cum dispune OUG nr. 9/2013, „pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat”.

Taxa se plăteşte într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, iar dovada plăţii trebuie prezentată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra automobilului rulat. Practic, timbrul de mediu se plăteşte o singură dată, la prima înmatriculare în România sau la prima vânzare a autovehiculului (dacă proprietarul iniţial n-a plătit taxa).

Când trebuie achitat timbrul de mediu

Timbrul de mediu reprezintă o sumă de bani pe care proprietarii de maşini o datorează statului pentru emisiile provenite de la acestea. Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, obligaţia de plată a taxei intervine o singură dată, după cum urmează:

 • la prima înmatriculare în România;
 • la reintroducerea în circulaţie a unui autovehicul, dacă la momentul radierii acestuia proprietarului i-a fost restituită valoarea reziduală a timbrului;
 • la vânzarea autovehiculului uzat pentru care n-a fost plătită taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • la vânzarea autovehiculului uzat pentru care s-a dispus în instanţă restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • la vânzarea autovehiculului uzat pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

În altă ordine de idei, timbrul de mediu nu trebuie achitat în cazul autovehiculelor:

 • aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat;
 • destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri, precum şi celor destinate transportului preşcolarilor şi elevilor;
 • destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, celor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor;
 • încadrate în categoria vehiculelor istorice;
 • acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;
 • transferate cu titlu gratuit de la autorităţi sau instituţii publice altor autorităţi sau instituţii publice;
 • confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit;
 • destinate competiţiilor sportive;
 • dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de doi ani de la data deschiderii succesiunii.

Vechea taxă auto trebuie restituită integral, nu doar parţial

Proprietarii care au plătit taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pot să ceară înapoi toţi banii fără a fi nevoiţi să deschidă o acţiune în instanţă.

Această modificare a fost introdusă la începutul toamnei prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, în condiţiile în care până la acel moment se putea cere doar restituirea parţială a vechii taxe auto. Mai exact, puteau cere diferenţa de bani cei care au plătit o taxă auto mai mare decât timbrul de mediu.

Aşadar, restituirea integrală a vechii taxe auto se face într-o perioadă de cinci ani calendaristici, prin plăţi anuale de 20% din suma datorată, la care se adaugă dobânda corespunzătoare.

„Sumele (…), precum şi dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi data restituirii acesteia se achită (…) pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent”, scrie în OG nr. 40/2015.

Totuşi, procedura exactă de restituire trebuie stabilită printr-un ordin comun al ministrului mediului şi al preşedintelui Fiscului, iar până atunci contribuabilii nu pot să depună cereri de restituire. Potrivit ordonanţei de Guvern amintite, termenul-limită până la care trebuia emis acest ordin a expirat în cursul lunii octombrie.

Sursa avocatnet.ro.

loading…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here