Ești student la Universitatea din București? Poți să studiezi 3 luni în orice Universitate din Europa. Iată cum:

Selecţia pentru mobilităţi ERASMUS are loc în perioada martie-aprilie în cadrul fiecărei facultăţi, iar criteriile de eligibilitate sunt următoarele: să fie integralişti după ultima sesiune de examene, să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior, pregătirea unui CV într-o limbă străină şi pregătirea unei scrisori de intenţie/motivaţie într-o limbă străină.

Trebuie menţionat faptul că un student nu poate fi selectat pentru o mobilitate decât o singură dată pe durata maximă a unui an academic. Momentul selecției este anunțat de fiecare facultate pe site. Pentru studenții FJSC: urmăriți www.fjsc.unibuc.ro.

După participarea la selecția care are loc în facultate, trebuie parcurse următoarele etape:

Accesarea diferitelor informații despre universitatea gazdă pe site-ul universității respective sau la www.unibuc.ro, la rubrica ERASMUS

Stabilirea cursurilor ce vor fi urmate acolo, cu ajutorul responsabilului ERASMUS din facultate (pentru FJSC, conf. univ. dr. Mirela Lazăr). Acestea trebuie să fie în concordanță cu cele urmate în România, pentru a asigura o deplină recunoaștere a stagiului.Cursurile alese trebuie să însumeze un număr minim de credite, astfel: pentru un sejur de 3 luni – minim 20 ECTS, pentru un semestru -30 ECTS, iar pentru un an academic -60 ECTS.

Recunoașterea examenelor și creditelor și promovarea derivă din documentul numit Learning Agreement, semnat de responsabilii la nivel de facultate și de universitate. El nu este o simplă formalitate, ci reprezintă un contract de studii, fiind actul care reglementează călătoria de studiu.

Depunerea dosarului până la termenul limită (31 mai – pentru ambele semestre).

În termen de 4 zile lucrătoare de la depunerea întregului dosar BPC, după semnarea formularelor ECTS de către Coordonatorul Instituțional, se va ridica unul dintre acestea și va fi trimis, prin poștă,  la universitatea gazdă

Solicitarea scrisorii de acceptare/invitație, scrisoare care trebuie prezentată la BPC.

După primirea scrisorii se va solicita contractul financiar și anexa acestuia. În vederea completării contractului, trebuie deschis un cont personal, în EURO (aproximativ 40  EURO/transfer, bursa ERASMUS se va vira în 3 tranșe).

ATENȚIE! Înainte de semnarea contractului financiar, este absolut necesar să se cunoască perioada exactă de studii, inclusiv examenele la universitatea gazdă. Bursa se calculează de la data de începere a anului academic.

Este obligatorie asigurarea medicală, pe care studentul trebuie să o aibă înainte de ieșirea din țară. Există două posibilități: ridicarea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate emis de Casa Națională/Județeană de Asigurări de Sănătate, valabil pentru o perioadă mai mică de 6 luni sau încheierea unei polițe private de asigurare de sănătate.

Cardul ISIC (opțional) este un card care face posibilă o serie de reduceri de preț la obiective turistice, librării, locuri de cazare, transport, etc. în întreaga lume.

Perioada de studii nu poate fi mai scurtă de 3 luni, nici mai lungă decât durata unui an universitar. Ideea mobilităţilor ERASMUS este că alegerea perioadei trebuie să permită finalizarea ei cu examene, pe care Universitatea din Bucureşti se angajează să le recunoască şi să le echivaleze proporţional cu numărul de credite. Prin urmare, folosind modalităţile de comunicare electronice, studenţii trebuie să stabilească când încep semestrele şi când încep sesiunile la universitatea la care doriţi să mergeţi.

Bursa pe care studenţii o vor primi (500 de euro) nu acoperă în întregime costurile. Suma de bani acordată reprezintă un subsidiu. La suplimentarea acestei sume, este necesar ca studenţii să contribuie printr-un efort personal. Dacă studenţii se întreabă cum îşi vor finanţa şederea la studii în străinătate, răspunsul este acela că unele universităţi sunt dispuse să le asigure studenţilor români cazarea în familie sau într-un cămin studenţesc la un preţ modic, pe când altele, uneori din aceeaşi ţară, nu se interesează deloc de această chestiune.

Transportul reprezintă o componentă importantă în  cazul unei şederi de 3 luni, dar ponderea lui scade mult în bugetul unui sejur de 9-10 luni. Studenţii români care beneficiază de burse în România vor continua să le primească la valoarea lor integrală şi pentru perioada studiilor în străinătate. În cazul întârzierii sumei contractate de la Bruxelles, Universitatea din București poate acorda un avans din fondurile proprii pentru a putea fi realizată deplasarea la termen.

Primul lucru pe care un student trebuie să-l facă în timpul stagiului în străinătate este să se prezinte la universitatea gazdă pentru a se înmatricula. Biroul Relaţii Internaţionale sau ERASMUS vor completa certificatul de confirmare a sosirii şi înmatriculării. Odată cu trimiterea acestui certificat, studentul trebuie să confirme la BPC data de final de stagiu.

Studentul trebuie să se intereseze la universitatea gazdă ce are de făcut în privinţa permisului de şedere şi dacă este nevoie să aibă o altă asigurare medicală decât cea făcută înaintea plecării din România.

Studentul va verifica dacă planul de studii, respectiv cursurile alese înaintea plecării, prezente în Learning Agreement, rămân aceleaşi şi asemenea dacă totalul creditelor s-a schimbat. În cazul în care apar modificări, se va completa foaia Changes în termen de o lună de la înmatriculare.

Prelungirea stagiului ERASMUS, se va face prin trimiterea Cererii de prelungire şi Learning Agreement 2 la BPC.

La finalul stagiului de la universitatea gazdă, studentul se va prezenta la Biroul ERASMUS sau Relaţii Internaţionale de la universitatea gazdă, pentru a semna data de final de stagiu.

La finalul stagiului ERASMUS, studentul are datoria de a face aceeași paşi pentru a completa data încheierii stagiului pe certificatul de final de stagiu, acelaşi cu cel trimis iniţial.

Laura Lixandru și Valentina Bercaru

 

Distribuie:4020

1 COMMENT

  1. Doriti sa plecati in stagiu in strainatate? Masterul ITEMS de la Facultatea de Electronica, Politehnica din Bucuresti ofera stagii de dizertatie de maxim 6 luni in Europa si Singapore. Toate cu bursa Erasmus si / sau finantate de universitatile, institutele de cercetare si firmele partenere. Oferim stagii la: Telecom Paris Sud, INSA Lyon, DigitalOptics Corporation din Galway – Irlanda, Universitatea din Trento – Italia, Supelec Paris, CERN Geneva, Polytech’Savoie – Annecy, Universidad de Malaga – Spania, INRIA Grenoble, Universitatea din Luebeck – Germania etc. Detalii pe site.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here