MAE a acţionat în vederea organizării scrutinului pentru alegerea Preşedintelui României conform legii şi deciziilor emise de Biroul Electoral Central.

Potrivit Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerului Afacerilor Externe îi revin o serie de sarcini de ordin administrativ – organizatoric în vederea pregătirii și desfășurării votului în străinătate, se arată într-un comunicat oficial, pe site-ul instituţiei.

MAE realizează numerotarea secţiilor de votare din străinătate (conform art. 12 din legea nr. 370/2004, secțiile sunt stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe). În acest sens, MAE a propus organizarea a 294 de secţii de votare în întreaga lume, asemeni alegerilor prezidențiale din 2009. Lista a fost finalizată la 16 septembrie 2014 şi făcută publică în aceiaşi zi.

Adresele secţiilor de vot au fost postate pe site-ul MAE, în cadrul secţiunii special dedicate alegerilor prezidenţiale şi pe site-urile misiunilor diplomatice.

Lista finală a secţiilor de votare a fost omologată pe baza experienței anterioare în organizarea alegerilor prezidenţiale în străinătate, luând ca referinţă scrutinul din anul 2009, când au fost organizate tot 294 de secţii de vot.

În stabilirea secţiilor de votare au fost avute în vedere considerente similare celor de la scrutinele anterioare organizate în străinătate. Pornind de la dezideratul acoperirii cât mai largi a zonelor în care trăiesc cetăţeni români în diferitele state pe glob, a fost urmărită asigurarea reprezentativităţii, proporţionalităţii, corectitudinii şi neutralităţii în organizarea secţiilor de votare. De asemenea, au fost avute în vedere posibilităţile concrete de organizare pe plan local. În cazul Republicii Moldova, numărul de secţii a fost majorat de la 13 la 21, în cazul capitalei Franţei, Paris, numărul de secţii a fost dublat, în Marea Britanie numărul secţiilor de vot a crescut de la 8 la 11.

Pentru a facilita accesul cetăţenilor români din afara ţării la secţiile de votare, MAE a elaborat harta interactivă a acestor secţii de votare, din străinătate care se regăseşte pe site-ul MAE.

MAE a distribuit, în termenul prevăzut de lege, birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate: buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea «VOTAT», precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral. În acest sens, pe baza estimărilor misiunilor şi a prezenţei la vot la scrutinele anterioare au fost trimise 600.000 buletine de vot pentru secţiile de vot din străinătate. Au mai fost expediate: formular proces verbal, 294 buletine de vot anulate,  formulare tabel electoral, timbre autocolante, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea „VOTAT”, model declaraţie pe proprie răspundere.

La propunerea MAE, Autoritatea Electorală Permanentă a acreditat observatori externi şi reprezentanţii externi ai mass-media, MAE având un rol de intermediar în acest proces.

MAE asigură sediul Biroului Electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate și, împreună cu AEP, asigură personalul tehnic auxiliar.

MAE desemnează preşedinţii secţiilor de votare din străinătate şi întocmeşte lista cu propuneri de membri ai acestor birouri. Lista se întocmeşte la propunerea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care au membri în Parlamentul European. În cazul în care numărul persoanelor propuse de acestea este insuficient, lista este completată de Ministerul Afacerilor Externe cu alte persoane cu o bună reputaţie şi fără apartenenţă politică.

MAE nu are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea operaţiunilor de votare în interiorul secţiilor, aceste atribuţii revenind birourilor electorale. Preşedinţii secţiilor de votare din străinătate – chiar dacă sunt angajaţi MAE – nu se subordonează ministerului în acţiunile şi deciziile pe care le iau în organizarea votării. De-a lungul întregului proces de organizare a alegerilor, MAE colaborează strâns cu Biroul Electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate şi urmează întocmai deciziile acestuia şi ale Biroului Electoral Central.

Toate aceste pregătiri au necesitat un efort logistic și de forțe extraordinar, la nivelul Centralei MAE și a membrilor misiunilor diplomatice şi consulare ale României.

Trebuie precizat că, spre deosebire de votul în ţară, votul în străinătate comportă două elemente suplimentare, şi anume completarea de către votant a unei declaraţii pe propria răspundere cu privire la faptul că nu a votat şi nu va mai vota la altă secţie de vot şi, respectiv, înscrierea votanţilor de către membrii biroului secţiei de votare într-un tabel electoral. Aceste două operaţiuni implică un timp de votare mai lung decât în cazul votului în ţară. În aceste condiţii, timpul de aşteptare pentru cetăţenii care doresc să îşi exprime votul în străinătate este, din motive obiective, mai mare.

Din această perspectivă, decizia Biroului Electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate de a permite completarea declaraţiei pe proprie răspundere în proximitatea secţiei de votare pentru a fi ulterior semnată în secţie a dus la accelerarea procedurii de vot în străinătate.

În cursul zilei de astăzi, MAE a transmis misiunilor diplomatice şi consulare instrucţiuni pentru ca  membrii acestora care conduc secţiile de vot din străinătate să aplice întocmai şi în regim de urgenţă decizia Biroului Electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate.

Ministerul a oferit şi continuă să ofere, de bună credinţă, tot sprijinul necesar Biroului Electoral pentru Secţiile de Votare din Străinătate nr. 48 şi să îndeplinească întocmai deciziile Biroului Electoral nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate şi BEC.

Abonare
Distribuie:0000

1 COMMENT

  1. t.oate bune 9 !de ce nu se poate tipari un exwmplar de “declaratie pe propria raspundere”care poate fi multiplicara si lasata afara (la intrarea in sectiile de votare )oamenii o pot complera cu nune prenume ,data si semnatura iar in momentul cand intra in sectie sa fie cineva care sa verifice conformitatea si sa i inmaneze buletinul de vot .E asa greu ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here