TAXA AUTO. Procedura care va permite proprietarilor de maşini să ceară restituirea integrală (nu doar parţială) a vechii taxe auto, fără a deschide o acţiune în instanţă, a fost publicată recent în forma unui proiect de ordin.

Asta înseamnă că cererile de restituire vor putea fi depuse abia după ce procedura va fi aprobată şi publicată în Monitorul Oficial. Potrivit modificărilor operate de Guvern în urmă cu câteva luni, restituirea se va face doar pentru persoanele care au plătit taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante, timbrul de mediu aplicându-se în continuare.

În data de 3 septembrie 2015, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 s-a stabilit că persoanele care au plătit taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pot să ceară toţi banii înapoi fără a fi nevoite să deschidă o acţiune în instanţă. Până la acel moment, legislaţia prevedea că se putea solicita doar restituirea parţială a vechii taxe auto, atunci când aceasta era mai mare decât actualul timbru de mediu, informeaza avocatnet.ro.

Totuşi, pentru ca proprietarii de maşini să poată cere efectiv banii înapoi de la stat, este nevoie de o procedură de restituire. Aceasta trebuia emisă de Fisc şi de Ministerul Mediului, conform legii, până la mijlocul lunii octombrie, însă a fost lansată în dezbatere publică abia spre sfârşitul lunii decembrie.

Aşa cum scrie în proiectul de ordin comun, pentru restituirea vechii taxe auto (actualizată cu indicele preţurilor de consum) şi a dobânzilor aferente (calculate până la data plăţii integrale), contribuabilii vor trebui să depună la organele fiscale competente o cerere (modelul este anexat la articol) şi anumite documente.

„Contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei cereri (…). Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, scrie în document.

Atenţie! Cererea va putea fi depusă cel târziu până în data de 31 decembrie 2020, ori la organul fiscal la care persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe, ori la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

Pe lângă cererea de restituire, proprietarii de maşini vor trebui să mai depună şi următoarele documente: actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia (copie), documentultul care atestă plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante (în lipsa acestui document, verificarea plăţii se va face în baza informaţiilor deţinute de autorităţi), cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare (original + copie).

Atât cererea, cât şi celelalte documente vor putea fi depuse la registratura organului fiscal competent sau vor putea fi transmise prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire).

Important! Cererea de restituire va fi respinsă dacă proprietarii de maşini nu vor putea dovedi achitarea vechii taxe auto, iar plata nu va putea fi identificată în evidenţele autorităţilor. Totodată, respingerea va fi decisă, de asemenea, dacă proprietarii nu vor anexa cererii documentele necesare sau dacă nu vor indica un cont bancar pentru plata sumei.

În ceea ce priveşte graficul tranşelor anuale de restituire – deoarece vechea taxă auto se va returna pe durata a cinci ani calendaristici –, acesta va cuprinde perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală şi cuantumul aferent.

Conform proiectului de ordin publicat recent, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din grafic va fi:

  • pentru prima tranşă anuală: luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii de restituire;
  • pentru următoarele tranşe anuale:
    • pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an: luna aprilie a fiecăruia dintre următorii patru ani;
    • pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an: luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii patru ani.

Vechea taxă auto se va returna în cinci ani

Vechea taxă auto va fi restituită contribuabililor într-o perioadă de cinci ani calendaristici, prin plăţi anuale de 20% din suma datorată, după cum a stabilit Guvernul astă-toamnă.

„Sumele (…), precum şi dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi data restituirii acesteia se achită (…) pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent”, este explicat în OG nr. 40/2015. În plus, taxa achitată şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale vor fi actualizate cu indicele preţurilor de consum (publicat online de Institutul Naţional de Statistică la data emiterii deciziei de restituire).

Cererile de restituire vor fi soluţionate în cel mult 45 de zile de la înregistrare, iar solicitanţii vor fi informaţi asupra acestui aspect în maximum zece zile de la emiterea deciziei de către autorităţi.

Important! Vor putea să ceară restituirea doar persoanele care au plătit taxa auto înainte de intrarea în vigoare a timbrului de mediu. Mai precis, este vorba de perioada 2007 – martie 2013, atunci când statul a aplicat, în mod succesiv, taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Timbrul de mediu încă este în vigoare în prezent, astfel că persoanele care au plătit această taxă din martie 2013 şi până în prezent nu pot cere restituirea.

loading…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here