Câtă închisoare va face Adrian Năstase? Citește un punct de vedere juridic

Home > Câtă închisoare va face Adrian Năstase? Citește un punct de vedere juridic

Adrian Năstase a depus miercuri 22 ianuarie cerere de contopire  a pedepselor. Cererea are termen de judecată în data de 3 februarie. La acea dată vor fi deja în vigoare noile coduri.

Adrian Năstase a fost condamnat la data de 20 iunie 2012 la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu executare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a,b şi c din Codul Penal, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

La data de 18.03.2013, Tribunalul Bucureşti a respins recursul D.N.A la admiterea cererii de liberare condiţionată a lui Năstase şi a dispus punerea sa în libertate.

Adrian Năstase a mai fost condamnat pe 6.01.2014 la o pedeapsă de 4 ani închisoare şi 5 ani si interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a,b şi c din Codul Penal (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice elective; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracţiunii).

Pedeapsa de 4 ani închisoare este compusă din două pedepse, una de 4 ani pentru infracţiunea de luare de mită în formă continuată şi o alta de 3 ani aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj. Cele două pedepse au fost contopite de instanţă în baza art.33, 34 şi 35 din Codul Penal, respectiv pedeapsa mai mare, respectiv cea de 4 ani, a absorbit-o pe cea de 3 ani.

Infracţiunea de luare de mită este prevăzută de art.254 din Codul Penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 şi cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal şi art.74 alin.2 din Codul Penal, la stabilirea pedepsei ţinându-se cont şi de unele circumstanţe atenuante care ţin de persoana lui Adrian Năstase.

Infracţiunea de şantaj este prevăzută de art.194 alin.1 şi 2 din Codul Penal raportat la art.131 din legea 78/2000 cu aplicarea art74 alin.2 şi 76 alin. 1 lit b) din Codul Penal şi la stabilirea acestei pedepse, instanţa a ţinut cont de circumstanţele atenuante.

De asemenea drepturile care i-au fost interzise lui Adrian Năstase ca pedepse complementare, i-au fost interzise şi ca pedepse accesorii, ceea ce înseamnă că drepturile enumerate mai sus nu vor mai putea fi exercitate de acesta nici pe perioada executării pedepsei, dar nici în cei 5 ani subsecvenţi executării pedepsei.

Ce se va întâmpla cu cererea lui Adrian Năstase de contopire a pedepselor dacă Noul Cod Penal intră în vigoare la 1.02.2014.

După cum am arătat mai sus, cererea lui Adrian Năstase de contopire a pedepselor din cele două condamnări a primit termen de judecată pentru data de 3.02.2014, atunci când Noul Cod Penal va fi deja în vigoare.

Având în vedere acestea, instanţa va trebui să judece cererea de contopire potrivit NCP şi aplicând legea penală mai favorabilă. Respectiv va trebui să compare dispoziţiile din actualul cod penal, cu cele din NCP, şi să le aplice pe acelea care prevăd un tratament mai uşor pentru Adrian Năstase.

Astfel, vor fi aplicate regulile prevăzute de art.6 din NCP, care reglementează aplicarea legii mai favorabile în cazul pedepselor definitive.

Mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile prevăzut de art.6 din NCP funcţionează astfel: instanţa va trebui sa verifice dacă pedeapsa aplicată de instanţă în baza legii vechi este mai mare decât maximul prevăzut de legea nouă, iar în caz afirmativ  va trebui să reducă pedeapsa aplicată la maximul prevăzut de lege.

Cu privire la prima condamnare,  pedeapsa aplicată de 2 ani va rămâne neschimbată, întrucât intrarea în vigoare a NCP nu aduce nicio modificare în privinţa acesteia.

Având în vedere că pedepsele aplicate de instanţă sunt mai mici decât limitele maxime prevăzute de NCP, rezultă că nici  în privinţa acestora nu va apărea nicio modificare.

Următorul pas pe care instanţa ar trebui să-l urmeze ar fi să decidă, dacă va contopi pedepsele aplicate potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni prevăzut de actualul cod penal sau cel prevăzut de NCP.

Comparând cele două mecanisme, se constată că mai favorabil va fi tot actualul cod penal.

Astfel în condiţiie prevăzute de art. 36 alin.2 şi 3 din Codul Penal în vigoare, instanţa va descontopi toate pedepsele aplicate, respectiv, cele de 2 ani, 4 ani şi ani şi le va contopi în una singura potrivit art.34 şi art.35 din Codul Penal, urmând ca în final să scadă din ele tot ceea ce Adrian Năstase a executat până la acea dată.

Potrivit art.34 din Codul Penal, contopirea se face astfel: se aplică  cea mai mare pedeapsă stabilită, respectiv cea de 4 ani închisoare pentru înşelăciune, care poate  nu este obligatorie, dar poate fi sporită până la maximul special, adică până la 7 ani, şi daca instanţa apreciază că nici acest maxim nu este îndestulător va mai putea adăuga un spor de până la 5 ani.

Dacă instanţa se va opri la pedeapsa de 4 ani şi nu va adăuga niciun spor, atunci, din această pedeapsă de 4 ani, instanţa va putea să scadă tot ceea ce A.N a executat până la data de 3.02.2014.

La data de 20.06.2012 Adrian Năstase a început executarea pedepsei de 2 ani, pedeapsă care s-ar considera executată la data de 20.06.2014. Până la data de 3 februarie 2014, Adrian Năstase va fi executat din această pedeapsă,  1 an şi 7 luni, neavând importanţă faptul că el a fost liberat condiţionat.

La data de 6.01.2014 Adrian Năstase a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani, din această pedeapsă, Adrian Năstase va fi executat până la data de 3.02.2014, 2 săptămâni şi 4 zile.

Astfel din pedeapsa totală de 4 ani ( dacă instanţa de executare nu adaugă niciun spor), se va scădea 1 an şi 7 luni şi 2 săptămâni, rămânând ca Adrian Năstase să execute o pedeapsă totală de 2 ani şi 5 luni.

În aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile art. 100 din NCP care prevede că se poate introduce cerere de liberare condiţionată după executarea a 2/3 din pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 10 ani, rezultă că Adrian Năstase ar putea fi eliberat condiţionat după executarea a 2/3 din pedeapsa de 2 ani şi  5 luni, respectiv după  aproximativ 9 luni de zile.

Situaţia ar fi fost mult mai dificilă pentru Adrian Năstase dacă pedepsele s-ar fi contopit potrivit dispoziţiilor din NCP. În baza art.39 din NCP, instanţa ar fi trebuit să aplice pedeapsa cea mai mare, de 4 ani, la care în mod obligatoriu s-ar fi adăugat un spor de 1/3 din suma celorlalte pedepse aplicate, adică 4 ani + 1/3 *(2+3), ceea ce ar fi însemnat o pedeapsă de 5 ani şi 5 luni, din care bineînţeles s/ar fi scăzut ceea ce se executase.

Din acest punct de vedere instanţa va aplica actualul Cod Penal în privinţa pedepsei principale aplicate lui Adrian Năstase.

Ce se va întâmpla cu pedepsele accesorii şi cele complementare.

Cele accesorii se vor executa până la data la care pedeapsa principală va fi executată.

În ceea ce priveşte pedepsele complementare, NCP prevede o limită maximă de interzicere a lor de 5 ani.

De asemenea, în privinţa acestora vor opera dispoziţiile referitoare la contopire. Cele trei drepturi prevăzute de art.64 lit. a,b,şi c din actualul Cod Penal au fost interzise lui Adrian Năstase pe o perioadă de 2 ani în prima condamnare, şi pe o perioadă de 5 ani în cea de a doua condamnare. Astfel, în urma contopirii acestora, Adrian Năstase va avea interzise drepturile pe o perioadă de 5 ani, după executarea pedepsei, cu posibilitatea pentru acesta de a şi le recâştiga după o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei, dacă o eventuală cerere de reabilitare îi va fi admisă.

Având în vedere acestea, rezultă că NCP nu schimbă cu nimic situaţia condamnatului Adrian Năstase.

Cu toate acestea, dacă  proiectul de lege privind amnistierea şi graţiera unor pedepse intră în vigoare, Adrian Năstase ar putea fi graţiat în baza art.4 alin.1 din proiectul de lege, acesta prevăzând că se vor graţia în întregime toate pedepsele cu închisoare de până la 6 ani inclusiv, precum şi pedepsele accesorii şi complementare care le însoţesc, infracţiunile pentru care este condamnat Năstase neaflându-se pe lista celor care împiedică graţierea.

În aceste condiţii Adrian Năstase ar putea scăpa de pedeapsa principală şi şi-ar putea recâştiga toate drepturile interzise.

 

C.D.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here