Săptămâna trecută a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Este vorba despre o serie de noutăți legislative menite să conducă la implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Potrivit atului normativ intrat în vigoare ieri, adică pe 28 iunie, ”până la data de 31 decembrie 2016, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale”.

O altă modificare importantă adusă la Legea cadastrului și publicității imobiliare se regăsește la articolul 9 și îi vizează pe toți beneficiarii Progrmaului: ”plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice”. Procedura de eliberare, termenul de plată a certificatelor prevăzute, precum şi cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se percep se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Mai multe detalii pe agrointel.ro.

loading…

Abonare
Distribuie:0020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here