Camera Deputaţilor a adoptat luni, decizional, proiectul de lege prin care pe durata stării de asediu sau de urgență salariaţii care au contractul individual de muncă suspendat beneficiază de șomaj tehnic.

Indemnizația va fi plătită din bugetul asigurărilor de şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, conform News.ro.

Propunerea legislativă a PSD a fost adoptată cu 166 de voturi „pentru”, 92 de abţineri şi zero voturi împotrivă.

Proiectul reglementează Codul Muncii şi prevede că:, „În cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă salariaţii afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor

pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz”

De asemenea, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul

legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documente, potrivit sursei citate.

„Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar plata indemnizaţiei se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a acestor sume”, mai arată proiectul de lege adoptat decizional de către deputaţi.

Conform unui amendament introdus de comisia de specialitate, „Angajatorii pot dispune gradual alte măsuri pentru reducerea activităţii sau a întreruperii activităţii, după caz”.

„În situaţia în care este adoptată de angajator măsura suspendării contractului individual de muncă înlocuind, în tot sau în parte, măsura reducerii programului săptămânal de lucru de la 5 la 4 zile, dispusă în condiţiile art. 52 alin.(3), plata indemnizaţiei este acordată numai de la data suspendării contractului individual de muncă în temeiul art.52 alin.(1) lit.c) sau f)”, mai arată amendamentul admis în raportul de adoptare emis de comisia de specialitate.

Proiectul de lege a fost adoptat luni, decizional, de către Camera Deputaţilor, în urma formulării de reexaminare trimisă de preşedintele Klaus Iohannis şi va ajunge la promulgare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here